Välj en sida

Kombiterminalen

sep 9, 2022

Jönköpings Kombiterminal

är en neutral servicefunktion inom segmenten transportlogistik och lagring. Terminalen finns till för er som önskar effektivare logistikflöden och en säker hantering av lastbärare och gods.
Terminalen erbjuder exempelvis:

  • Lastning och lossning av intermodala lastbärare samt täckta järnvägsvagnar
  • Lagring och mellanlagring av containers och trailers på inhägnat område
  • Underhåll och enklare reparationer av lastbärare
  • Shuttle service av lastbärare i och omkring Torsvik/Stigamo

Vi kan även bistå med fraktförmedling gällande tåg och intermodala transporter